Armoede

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Drs. Trudi Nederland
Drs. Marieke Wentink
Dr. Marian van der Klein
M.m.w. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter

Volledige tekst (pdf)

Samenvatting (pdf)

2007

ISBN 9789058302489 
71 pag.  € 7,--

Armoedebestrijding gaat verder dan het ondersteunen van de minima met inkomensregelingen. Het gaat ook om het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. De gemeente Amersfoort voert op al deze terreinen een actief beleid en heeft gevraagd om onderzoek naar het effect daarvan. Werkt het huidige minimabeleid positief uit voor de minima in de gemeente? Alleen de direct betrokkenen kunnen hier antwoord op geven. Deze publicatie geeft weer hoe zij en de intermediaire organisaties het minimabeleid in Amersfoort beoordelen. Gekeken is of inkomensondersteunende maatregelen en de regeling Sociale Participatie al dan niet bijdragen aan meer zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van andere methoden dan reguliere vragenlijsten of enquêtes, zoals toekomstbeelden door het maken van collages en tekeningen. Daarmee zijn veel ervaringen naar voren gekomen, evenals voorstellen (via interviews met intermediaire organisaties) om het minimabeleid van de gemeente Amersfoort effectiever te maken.