Wmo

Beste Koop

Dr. Rally Rijkschroeff
Dr. Dick Oudenampsen
Drs. Meta Flikweert

Volledige tekst

2007

ISBN 978-90-5830-246-5
84 pag. € 9,50

Naar het persbericht

GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familieperspectief

De geestelijke gezondheidszorg valt per 2008 deels onder de AWBZ (sturing vanuit de rijks-overheid), de Wmo (sturing vanuit gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (sturing vanuit de GGZ-branche). Door de overheveling naar de Zorgverzekeringswet gaan zorgverzekeraars deze zorg voortaan inkopen en betalen, en niet meer de zorgkantoren. Het Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van mensen met psychische problemen en hun familie. Cliënten- en familieorganisaties willen dat zorgverzekeraars de juiste hulp inkopen bij de juiste zorgaanbieders. Maar ook dat de aanvullende verzekeringen betaalbaar blijven, de cliënt- en familiegestuurde zorg overeind blijft en dat belangrijke zaken als zelfhulp en ervaringsdeskundigheid behouden blijven.

In dit rapport staat hoe het Landelijk Platform GGz het cliënten- en het familieperspectief naar voren gaat brengen in de nieuw gefinancierde GGZ. Hiertoe heeft het platform dertien landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd met regionale en lokale cliënten- en familievertegenwoordigers. Beste Koop. GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familieperspectief levert de resultaten daarvan. Het gaat om instrumenten zoals zorgstandaarden, leveringsvoorwaarden, een GGZ-inkoopgids met 306 GGZ-interventies vanuit het cliënten- en familieperspectief en een eigen keurmerk, en om voorstellen voor een effectieve landelijke en regionale belangenbehartiging in de nieuwe GGZ.

Zie ook website:
Zorgwijzer - GGZ
GGz