Ouderen

Samen tot je recht komen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Gülşen Doĝan
Drs. Trudi Nederland
Dr. Dick Oudenampsen
Dr. Rally Rijkschroeff
Drs. Sandra ter Woerds
Mr. drs. Marjan Wijers

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-214-8
103 pag. € 9,50

Evaluatie programma Juridische Ondersteuning door de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen

Vanaf het jaar 2000 komt door de meerjarenafspraken gehandicaptenzorg (MJAG) jaarlijks subsidie beschikbaar voor de juridische ondersteuning van mensen met een beperking. Dit rapport bevat een evaluatie over de invulling en uitvoering van dit programma door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen. In de evaluatie is aandacht besteed aan de opzet en uitbouw van de dienstverlening gedurende de afgelopen vijf jaar. De gebruikers geven hun oordeel over deze dienstverlening. Het rapport eindigt met een toekomstverkenning en leidt tot de aanbeveling de juridische ondersteuning van mensen met een beperking en hun verwanten meer gezamenlijk uit te voeren.