Zorg

LEDENMONITOR 2006

Drs. Esmy Kromontono
Drs. Trudi Nederland

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-202-4
77 pag. € 12,-

De leden van het Astma Fonds over de individuele en collectieve belangenbehartiging

In het jaar 2004 is de eerste ledenmonitor van het Astma Fonds verschenen. Dit rapport is de derde ledenmonitor. Het biedt nieuwe informatie over de samenstelling van het ledenbestand, de prioriteiten en wensen van de leden over collectieve belangenbehartiging, maar ook over de individuele belangenbehartiging, producten en diensten van het Astma Fonds. Apart is er aandacht besteed aan de wensen van de nieuwe leden. Door bepaalde gegevens uit de ledenmonitoren van 2004, 2005 en 2006 naast elkaar te plaatsen, komt de ontwikkeling in de oordelen en wensen van de leden duidelijk naar voren.