Onderwijs

Effectieve omgevingsrelaties

Dr. Majone Steketee
Dr. Trees Pels
Drs. Hugo Swinnen
Drs. Marjan de Gruijter
Met medewerking van Fabian Dekker

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-223-7
180 pag. € 12,00

Scholen met een brede pedagogische verantwoordelijkheid

Samenwerken met partijen rondom het onderwijs wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het lesgeven, maar ook voor zaken als opvang, veiligheid en burgerschap. In dit casusonderzoek gaat het Verwey-Jonker Instituut in op de relaties die de school onderhoudt met zijn maatschappelijke omgeving. Het onderzoek is gedaan voor de Onderwijsraad. De raad wil de minister van OCW van advies dienen bij de vraag welke acties nodig zijn om de betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving bij het primair en voortgezet onderwijs te vergroten.
In de voor dit onderzoek gehouden quickscan zijn twee perspectieven onderscheiden: de kwaliteit van het onderwijs en de medeverantwoordelijkheid van het onderwijs voor de maatschappelijke omgeving. De studie richt zich op de opvattingen van scholen en de omgevende instellingen, de onderwerpen waarop wordt samengewerkt, en op de manier waarop scholen en stakeholders in de omgeving de dialoog voeren.