Seksueel en huiselijk geweld

Eén loket voor de bestrijding van huiselijk geweld


Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Drs. Marjolein Goderie
Drs. Marieke Wentink
Dr. Sima Nieborg

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830200-8
60 pag.  12,00

De meerwaarde van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Nieuw-West

Bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Nieuw-West, Amsterdam, krijgen slachtoffers, plegers of andere betrokkenen bij huiselijk geweld advies en hulp op maat. Amsterdam heeft bij het steunpunt een pilot opgezet met 'Eén loket huiselijk geweld'. Doel is huiselijk geweld daadkrachtiger en doelgerichter te bestrijden. Deze rapportage beschrijft in hoeverre het advies- en steunpunt (ASHG Nieuw-West) in de eerste tien maanden van de proef in staat is gebleken dit doel te verwezenlijken.
Het ASHG Nieuw-West blijkt een betere formule dan de ambulante steunpunten relationeel geweld. De bereikbaarheid is beter en de open presentatie maakt het steunpunt laagdrempelig voor ketenpartners. Ook geeft de vernieuwde registratie een beter beeld van enkele cliëntgroepen, waaronder daders en slachtoffers van ouderenmishandeling. Daarnaast heeft het steunpunt kinderen onder de vier jaar en tieners goed in beeld, doelgroepen die de hulpverlening doorgaans moeilijk bereikt.
Ten slotte doen de onderzoekers aanbevelingen om de meerwaarde van het ASHG Nieuw-West in stand te houden en om contacten met samenwerkingspartners uit te breiden.