Ouderen

De kluwen aan informatie ontward?

Drs. Gülşen Doĝan
Drs. Trudi Nederland
Dr. Dick Oudenampsen
Dr. Rally Rijkschroeff
Drs. Sandra ter Woerds
Mr. drs. Marjan Wijers

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-215-6
60 pag., € 7,00

Evaluatie programma Informatievoorziening door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen

Eind 1999 zijn in de meerjarenafspraken gehandicaptenzorg (MJAG) afspraken gemaakt over de start van een programma Informatievoorziening. Dit rapport bevat een evaluatie over de invulling en uitvoering van dit programma door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen. Het geeft inzicht in de inspanningen die zijn verricht en de resultaten die in de afgelopen vijf jaar zijn bereikt. Tevens biedt het rapport een toekomstgericht perspectief rond de voortgang van een gezamenlijk project informatievoorziening voor mensen met een beperking en hun verwanten.