Participatie

Vrijwillig beloond


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Esther Plemper, Drs. Norbert Broenink,
Drs. Marieke Wentink
M.m.v. Drs. Saskia van Grinsven, Drs. Marie-José Vervest (CIVIQ instituut vrijwillige inzet)

Samenvatting (pdf)
Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-1796
66 pag.  7,-

Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers

Dagelijks verrichten vrijwilligers talloze werkzaamheden in maatschappelijke organisaties. Wie een kleine wandeling maakt door een buurt komt al gauw langs diverse locaties waar vrijwilligers actief zijn: de sportclub, de kerk, de moskee, de school, het buurthuis en het verzorgingshuis. Vrijwilligers voeren allerlei werkzaamheden uit die aanvullend of ondersteunend zijn bij het werk van betaalde krachten en mantelzorgers. Het gaat om bestuurlijk werk, administratieve taken, klusjes uitvoeren, vervoer bieden, informatie geven, collecteren, bezoek afleggen en gezelschap houden, maar ook om actie voeren of belangen behartigen van burgers of dieren.

Vrijwilligerswerk heeft veel functies. Het kan de samenleving leefbaarder maken, het kan ten goede komen aan burgers, maar ook aan vrijwilligers zelf. Ze leggen contacten, bouwen sociale netwerken op en doen vaardigheden op. Teneinde de vrijwillige inzet van burgers te stimuleren, zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje te zetten. Wat we niet weten is hoe vrijwilligers deze vormen van erkenning en waardering beoordelen. En of de vormen van waardering ertoe leiden dat bestaande vrijwilligers worden behouden voor het werk, of dat nieuwe vrijwilligers zich melden.

Deze publicatie geeft een inventarisatie van de diverse vormen van erkenning en waardering van vrijwilligers in Nederland en een aantal andere landen. Ook zijn de wensen van vrijwilligers in beeld gebracht. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de mogelijkheden van bedrijven, fondsen, gemeenten en andere organisaties om aan de wensen en behoeften tegemoet te komen.
Het onderzoek heeft bovendien een aantal concrete ideeën opgeleverd, waarover bij CIVIQ een aparte folder is verschenen als handreiking aan vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen.