Diversiteit

Project 'Vluchtelingengezinnen en Integratie'

Drs. Suzanne Tan
Dr. Katja van Vliet
Drs. Marjan de Gruijter
Dr. Trees Pels

Volledige tekst (pdf)

2005

100 pag.

Eindverslag deelproject 1: Inventarisatie van het aanbod voor vluchtelingengezinnen

Een manier om de ondersteuning en versterking van ouders in hun rol van opvoeders te bevorderen is een betere wisselwerking tussen de vraag naar en het aanbod aan voorzieningen voor steun en zorg. Daarvoor is allereerst inzicht nodig in het beschikbare aanbod: Wat is er in Nederland beschikbaar aan op vluchtelingengezinnen gerichte voorzieningen voor (opvoedings)ondersteuning? Wat zijn 'goede praktijken' daarbinnen? Dit verslag toont de resultaten van de inventarisatie naar deze voorzieningen. Ook zijn zestien voorbeelden geselecteerd van geschikte praktijken van ondersteuning voor vluchtelingengezinnen.

Deze rapportage betreft Deelproject 1 van het project Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie. Die maakt deel uit van de eindrapportage van het project 'Vluchtelingengezinnen en Integratie' dat met subsidie van het Europees Vluchtelingenfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Fonds 1818 en een bijdrage van het Verwey-Jonker Instituut tot stand kwam.