Zorg

Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld

Bestellingen:
Stichting Fonds PGO
Postbus 5318
2000 GH Haarlem
tel. 023 - 5 120 120
fax. 023 - 5 120 123 
E: secretariaat@fondspgo.nl
I: www.fondspgo.nl
Vermeld bij bestelling de titel en het gewenste aantal

Drs. Esmy Kromontono
Drs. Trudi Nederland
Dr. Dick Oudenampsen
Drs. S. Kleefstra, Drs. M. Schlatmann, Drs. S. Vorselman (Prismant)

Volledige tekst (pdf)

2005

69 pag.  

Brancherapport patiënten- en consumentenorganisaties 2004

Het Brancherapport 'Patiënten- en consumentenbeweging in beeld 2004' is een initiatief van het Fonds PGO en ZonMw. Het biedt een overzicht van het werk van negentien patiënten- en consumentenorganisaties. Het rapport verschijnt voor de eerste keer, en heeft als doel: maatschappelijke verantwoording. De organisaties geven inzicht in hun functioneren en bereik, laten zien welke activiteiten ze uitvoeren en welke resultaten zij boeken. Bovendien belicht het rapport elk jaar een specifiek, actueel thema. Dit keer is dat het lotgenotencontact.

Het rapport is samengesteld door het Verwey-Jonker Instituut en Prismant die de gegevens over de patiënten- en consumentenorganisaties verzamelden en analyseerden. Hiermee is de eerste stap gezet naar een systematische en jaarlijks terugkerende beschrijving van het werk van patiënten- en consumentenorganisaties. Dat is niet alleen belangrijk voor het informeren van de samenleving, maar ook voor de organisaties zelf. Zij kunnen zichzelf een spiegel voorhouden en 'goede praktijken' van de andere organisaties achterhalen.
Het volgende brancherapport (over het jaar 2005) bevat gegevens van meer categoriale patiëntenorganisaties. Zo ontstaat stapsgewijs een gedetailleerd beeld van het werk van de patiënten- en consumentenbeweging.