Veiligheid

Meer dan veilig

Bestellen bij: Boom Juridische Uitgevers (BJU)

2005

ISBN 90-5454-600-9
41 pag.  € 21,-

Naar het persbericht

Over bestuur, bescherming en burgerschap

Rede, uitgesproken op 7 april 2005 bij de aanvaarding van de leeropdracht Politie- en veiligheidsstudies, aan de Vrije Universiteit Amsterdam vanwege de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.

De auteur belicht in deze oratie de tweeledige beweging van meer strafrecht én meer samenleving, met als speerpunt de besturing van veiligheid: the governing security. Over het besturen van een bange samenleving waar het gaat om méér dan veilig.