Diversiteit

En Nu Iets Positiefs!

Deze publicatie is helaas niet meer te bestellen.

Drs. Suzanne Tan
Dr. Majone Steketee

2005

ISBN 90-9019759-1
99 pag. 

Project voor risicojongeren: methodiekbeschrijving en stappenplan

In 1998 braken er rellen uit tussen Marokkaanse jongeren en de politie op een plein in Amsterdam Overtoomse Veld. Direct daarop besloten buurtbewoners daar een positieve daad tegenover te stellen: ENIP!, 'En Nu Iets Positiefs'. Een uniek samenwerkingsverband van politie, welzijnswerk, bedrijfsleven, gemeente en particuliere fondsen. Het project is een steun in de rug voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar die op zoek zijn naar werk of scholing. Maar wel op een gedisciplineerde manier en in een veilige omgeving. De jongeren knappen tafels, stoelen en bedden op. De spulletjes worden verscheept naar Marokko waar het opgeknapte meubilair een nieuw leven begint in ziekenhuizen, scholen en weeshuizen. De jongeren staan onder begeleiding van vrijwilligers en vakmeesters.

In dit handboek heeft het Verwey-Jonker Instituut de methodiek van ENIP! op een praktische wijze beschreven. Stap voor stap wordt uiteen gezet hoe de werkwijze is toe te passen. Het handboek geeft tips hoe je jongeren kunt bereiken, benoemt de eigenschappen en kundigheden waarover begeleiders moeten beschikken en laat zien wat ervoor nodig is om jongeren, peermentoren, vrijwilligers en de gemeenschap optimaal bij ENIP! te betrekken.