Onderwijs

De gemeenschapsfunctie van het ROC

Bestellen:
CINOP - afdeling ecbo
Centrum voor innovatie van opleidingen
Postbus 1585
5200 BP 's Hertogenbosch
T: (073) 680 08 00
F: (073) 612 34 25
downloaden via:
CINOP afdeling ecbo
Bestelnummer A00312

Drs. Jodi Mak
Dr. Trees Pels

2005

ISBN 90-5003-468-3
102 pag. € € 21,20

In het beleid rond een leven lang leren is er veel aandacht voor de economische functie van de ROC's. Te veel? Gaat dit ten koste van de functie die de ROC's (zouden kunnen) hebben voor de samenleving? Deze studie toont met tien praktijkvoorbeelden en reflectie daarop, dat er wel degelijk een voedingsbodem is voor deze bredere functie van ROC's. Stimulansen voor deze brede functie liggen in vraagstukken rond veiligheid, sociaal klimaat en integratie, maar ook in aandacht voor doelgroepen en doelgemeenschappen. Aandacht voor de gemeenschapsfunctie betekent meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Deze studie wil een handreiking bieden bij de reflectie op de gemeenschapsfunctie van het ROC en ideeën aanreiken voor invulling en vormgeving van het ROC als maatschappelijke onderneming.