Veiligheid

Beschermingsarrangementen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Mr. dr. Katinka L√ľnnemann
Prof. Dr. Hans Boutellier
Drs. Marjolein Goderie
Drs. Peter van der Graaf

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-192-3
114 pag.  9,50

Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Het rechtssysteem kraakt en piept onder de last van overvraging. De overheid neemt allerlei maatregelen om het rechtssysteem te ontlasten. In dit rapport staan de behoeften van de burger centraal: Welke bescherming behoeft de burger als de veiligheid in het gezin, op school of in de wijk in gevaar komt? Welk beschermingsarrangement is gewenst en aan welke criteria moet dat voldoen? Een beschermingsarrangement is te zien als een gesystematiseerd geheel van afspraken tussen organisaties, instituties en betrokken burgers, voor het oplossen van een gemeenschappelijk ervaren probleem. Het gaat hier om zowel de informele als formele vormen van bescherming.

De notie in deze studie is dat er behoefte bestaat aan een nieuw type veiligheidszorg. Daarin worden formele en informele vormen van conflictoplossing ingezet naast, na en in samenhang met elkaar. In deze verkenning is dit voor drie domeinen uitgewerkt: het gezin, de school en de wijk. Naast een probleemanalyse passeren de verschillende behoeften aan bescherming de revue en komen enkele criteria naar voren waaraan een beschermingsarrangement moet voldoen.

Zie ook http://www.wmotogo.nl