Diversiteit

Allochtonen en de Nierpatiëntenvereniging


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Nasrin Tabibian, Dr. Klaas Gorter , m.m.v. Drs. G. Doan

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-184-2
114 pag. € 9,50

Hoe word je een belangenorganisatie voor alle patiënten: allochtoon en autochtoon? Hoe is de dienstverlening aan allochtonen te verbeteren? Hoe raken allochtonen meer betrokken bij het beleid, de activiteiten en het vrijwilligerswerk in de organisatie? Dit zijn de vragen waar de Nierpatiëntenvereniging Nederland mee zit, net als vele andere belangenorganisaties voor patiënten.

Het Verwey-Jonker instituut gaat in dit onderzoek na wat er in literatuur en bij soortgelijke organisaties bekend is over dit onderwerp. Ook worden groepen allochtone patiënten en zorgverleners ondervraagd over wat zij als knelpunten ervaren bij hulpverlening en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. Het ontstane overzicht en de oplossingen die de respondenten en onderzoekers aandragen zijn niet alleen van toepassing voor de Nierpatiëntenvereniging Nederland. De uitkomsten zijn ook bruikbaar voor andere patiëntenorganisaties die de dienstverlening aan allochtonen willen verbeteren.