Jeugd

Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Marjolein Goderie
Dr. Majone Steketee
Drs. Jodi Mak
Drs. Marieke Wentink

Volledige tekst (pdf)

2004

ISBN 9058301532
141 pag. € 12.50

Naar het persbericht

In het onderzoek 'Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen' zijn jongeren, ouders en begeleiders elk vanuit hun eigen optiek bevraagd over de samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Jongeren die bescherming behoeven tegen zichzelf of hun omgeving en jongeren met ernstige gedragsproblemen worden regelmatig in een jeugdgevangenis opgesloten tussen jongeren die delicten hebben gepleegd. Het betreft steeds vaker jonge kinderen. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie is uitgevoerd geeft inzicht in de ervaringen met samenplaatsing van ouders, jongeren en begeleiders.