Diversiteit

Emancipatie en Gezin:

Bestellen: E-Quality
I: http://www.e-quality.nl/

Volledige tekst (pdf)

2004

13 pag.

in alle diversiteit een goed span

Essay in opdracht van de Nederlandse Gezinsraad (nu: E-Quality) over de vraag of het emancipatie- en gezinsbeleid rekening houdt - of zou moeten houden - met verschillen tussen etnische groepen.