Jeugd

Een Sociaal Jaar voor jongeren in Nederland

Volledige tekst (pdf)
Samenvatting (pdf)

2004

ISBN 90-5830-154-0
194 pag. € 14,50

Naar persbericht

Verschillende politici en beleidsmakers constateren dat de samenleving behoefte heeft aan een vorm van sociale dienstverlening. Het idee is dat jongeren een jaar lang, al dan niet vrijwillig, maatschappelijke taken op zich nemen en ondertussen diverse competenties verwerven. Maar is zo'n Sociaal Jaar voor jongeren wenselijk? In 'Een Sociaal Jaar voor jongeren in Nederland' wordt besproken hoe dit concept inhoudelijk kan worden ingevuld. Waar is behoefte aan? Welke concepten zijn zinvol en haalbaar? En tot slot: welke vorm kan op voldoende steun rekenen?

Jongeren, overheid en maatschappelijke organisaties blijken een jaar vrijwillige inzet te ondersteunen. Ook juridisch zijn er weinig belemmeringen, zolang het niet verplicht wordt. Diverse landen, waaronder Duitsland, kennen deze vorm van sociale dienstverlening al. De auteurs stellen voor om het Sociaal Jaar, op basis van een politieke beslissing, op een vraaggerichte manier te ontwikkelen. Zij doen suggesties hoe een Sociaal Jaar in het Nederlandse bestel is te realiseren en presenteren een model dat als uitgangspunt kan dienen. Het onderzoek is verricht door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van VWS.