Diversiteit

Voorlichting voor en door vluchtelingen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Volledige tekst (pdf)

2003

ISBN 90-5830-123-0
88 pag. € 7,-

Randvoorwaarden voor een succesvolle opzet

Dit rapport is het verslag van fase 1 van het project Gezond Talent: gezondheids- en opvoedingsvoorlichting voor en door (hoog opgeleide) vluchtelingen. Gezond Talent is een samenwerkingsproject van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Pharos, Kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid en het Verwey-Jonker Instituut.

In deze rapportage wordt nagegaan welke afwegingen te maken zijn bij het opzetten van een succesvolle voorlichting voor en door vluchtelingen. Daarbij is steeds de gedachte dat zowel de einddoelgroep (vluchtelingen en asielzoekers) als de op te leiden
vluchtelingen baat moeten hebben bij het traject.

Dit rapport brengt de randvoorwaarden voor een succesvolle opzet van voorlichting voor en door (hoog opgeleide)vluchtelingen in kaart aan de hand van de volgende onderwerpen:
1. Einddoelgroep (vluchtelingen en asielzoekers die gebaat zouden kunnen zijn bij voorlichting);
2. Doelgroep (de op te leiden vluchtelingenvoorlichters);
3. Voorlichting;
4. Organisatie van de training;
5. Doorstroommogelijkheden;
6. Bezoldiging.
Het rapport sluit af met conclusies waarin de randvoorwaarden in hun onderlinge samenhang geschetst worden en met een checklist ten behoeve van de projectgroep van Gezond Talent.