Diversiteit

Community report: Kaapverdianen in Rotterdam

Deze rapportage is gemaakt tijdens het project ‘Nôs Saúde, Allochtone vrouwen en gezondheidsbevordering in de wijk’. Het betreft een communitystudie rond de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering in de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Het Verwey-Jonker Instituut werkt in dit project samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Stichting Avanço, GGD Rotterdam e.o. en Delphi Opbouwwerk. In dit Community report is de (in)formele sociale infrastructuur van Kaapverdianen in Rotterdam in kaart gebracht.

Dit rapport is verwant aan de Review ‘Gezondheid en Welzijn van Kaapverdianen in Rotterdam’, die door het NIGZ is uitgevoerd. In die Review is de gezondheidssituatie van de Kaapverdianen beschreven.

De twee rapportages tezamen dienen als uitgangspunt bij het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende interventies in en mét de Kaapverdiaanse gemeenschap.