Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Vrouwen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland - Samenvatting en conclusies


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Klaas Gorter, Drs. Uschi Janssen

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-088-9
53 pag. € 9,50

Naar de algemene rapportage

Een kwalitatief onderzoek naar hun leefsituatie

Over de maatschappelijke positie van vrouwen met een lichamelijke functiebeperking is uit onderzoek inmiddels het een en ander bekend. Veel minder weten we hoe zij hun leefsituatie ervaren. Hoe tevreden zijn vrouwen met een lichamelijke functiebeperking over hun leven, welke knelpunten ondervinden zij en welke wensen hebben zij voor verbetering van hun situatie?
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gehouden waarin gehandicapte vrouwen zijn geïnterviewd over hun levensgeschiedenis en de beleving van hun huidige situatie.
De rapportage Vrouwen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland. Een kwalitatief onderzoek naar hun leefsituatie verschijnt in twee delen.

Dit betreft het beknopte rapport Samenvatting en conclusies waarin de ervaren knelpunten zijn opgesomd, gevolgd door conclusies over gewenste verbeteringen.