Diversiteit

Methodiek voor AMA-Grassroots' panels

Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Marjan de Gruijter
Drs. Marieke Wentink
Drs. Sandra ter Woerds
dr. Miranda Jansen

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-105-2
52 pag. € 5,-

Naar het persbericht

In dit rapport wordt verslag gedaan van het pilotproject Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-Grassroots’ panels. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) en het Ministerie van VWS. In het project staan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) als bijzonder categorie van jonge vluchtelingen centraal. Doel van het project is het verbeteren van de situatie van de AMA’s die in de opvang verblijven.
Van het project zijn drie publicaties verschenen.

In dit onderdeel gaat het om de methodiek waarbij AMA’s in de gelegenheid worden gesteld zich breed te oriënteren op een verblijf en/of toekomst in Nederland.
In zeven bijeenkomsten wordt aan de hand van diverse werkvormen aandacht besteed aan het vormen van je eigen mening en het articuleren van wensen en verwachtingen. De bijeenkomsten worden begeleid door een ex-AMA. De ervaringen van deze begeleiders en hun bereidheid deze te delen met de deelnemers vormen een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Voor de begeleiders is de hierna volgende, aparte handleiding verschenen.

Zie ook: Handleiding voor begeleiders van AMA-grassroots’ panels
Zie ook: Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-grassroots’ panels