Werk en inkomen

De Vierde Grote FNV Wachtkamerenquête

Bestellen:
FNV
T: 020-5816300
F: 020-6844541
I:  www.fnv.nl 

Drs. Esmy Kromontono
Dr. Monique Stavenuiter

2002

78 pag. € 6,41

Dienstverlening: duidelijk en resultaatgericht

De resultaten van de Vierde Grote Wachtkamerenquête naar de dienstverlening aan het uitkeringsloket, die de FNV in 2002 organiseerde. Daartoe zijn ruim 1800 enquêtes afgenomen door het Verwey-Jonker Instituut bij cliënten van het UWV, de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), sociale diensten en reïntegratiebureaus. De FNV legde dit keer bijzondere nadruk op de ingrijpende herziening in de sociale zekerheid. Zo gingen op 1 januari 2002 instanties als het GAK en Cadans op in het nieuwe UWV die als uitvoerder van de WW en WAO nu rechtstreeks onder controle van de minister staat.