Jeugd

Vrijwilligerswerk, jeugd en sociale kwaliteit in Flevoland


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Rally Rijkschroeff
Drs. Henk Jan van Daal, Greet Hettinga, Drs. Gui van Hooijdonk, L. Willems

Volledige tekst (pdf)

2000

ISBN 90-5830-031-5
248 pag. € 12,-

Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten om bijzondere aandacht te besteden aan de sociale kwaliteit van de provincie Flevoland. In dit kader heeft de provincie aan het Verwey-Jonker Instituut opdracht verleend voor een onderzoek naar Vrijwilligerswerk, jeugd en sociale kwaliteit in Flevoland. Doel is het verkennen van mogelijkheden tot strategische planvorming op de themagebieden van vrijwilligersbeleid en sociale netwerken en kinderen en jongeren. Naast de omgevingsverkenning maakt een theoretische studie naar begrippen als sociale infrastructuur en sociale kwaliteit deel uit van het onderzoek. Maatschappelijke organisaties en burgers leverden een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van voorstellen ter verbetering van de sociale kwaliteit van Flevoland. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor experimenten-programmas. De onderzoekers adviseren de provincie om bij de ontwikkeling en uitvoering van deze programmas samen te werken met de gemeenten en daarbij het aanwezige sociaal ka-pitaal in de provincie zo veel mogelijk te benutten.