Armoede en Schulden

Samen actief


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Rob Lammerts

Volledige tekst (pdf)

2000

ISBN 90-5830-030-7
118 pag. € 20,-

De methode activerend interview

Het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en isolement van mensen met een uitkering staat volop in de belangstelling. Activering tot deelname aan het maatschappelijk leven wordt daarin gezien als een belangrijk instrument, met name voor mensen met een niet of nauwelijks overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Het daadwerkelijk bereiken van en aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van die mensen is een eerste vereiste. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een onconventionele methode ontwikkeld voor activering van baanlozen.
Samen actief biedt bijstandsconsulenten en welzijnswerkers die betrokken zijn bij de activering van langdurig baanlozen een in de praktijk ontwikkelde en getoetste aanpak: de methode Activerend Interview. Deze methode heeft haar bruikbaarheid in verschillende proefprojecten bewezen. De activering bestaat uit drie stappen: het benaderen van potentiële deelnemers, het interview en het beiden van ondersteuning in de vervolgtrajecten van deelnemers. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor een goed gebruik van de methode worden zorgvuldig beschreven.
Ook het instrumentarium, zoals een vragenlijst en een model van een actieplan, is opgenomen.
Dit alles maakt het boek tot een gedegen en praktische handleiding. Baanlozen kunnen met behulp van deze methode weer een nieuw perspectief verwerven op maatschappelijke participatie.