Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Regionaal Kwaliteitsbeleid


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Marjan de Gruijter
Dr. Dick Oudenampsen

2000

ISBN 90-5830-039-0
223 pag. € 34.95

Rapportage van regionale kwaliteitsconferenties en kwaliteitsprojecten

Sinds de eerste landelijke Leidschendamconferentie zijn er op landelijk niveau veel initiatieven genomen om het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg tot ontwikkeling te brengen. In het jaar 2000 wordt de balans opgemaakt van tien jaar kwaliteitsbeleid. De implementatie van de afspraken over kwaliteit op het regionale niveau staat hierbij centraal.
In deze rapportage over het regionale kwaliteitsbeleid wordt verslag gedaan van 19 regionale kwaliteitsconferenties die in de periode februari 1998 tot en met maart 2000 in 22 regios zijn georganiseerd door regionale zorgverzekeraars en Regionale Patiënten/Consumenten Platforms. Concrete, aansprekende voorbeelden van kwaliteitsprojecten zijn het vertrekpunt geweest voor de regionale kwaliteitsconferenties. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in nauwe samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector de regionale kwaliteitsconferenties voorbereid door middel van casuïstisch onderzoek naar kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten in de verschillende regios.
Hoewel kwaliteitszorg reeds tien jaar op de agenda staat in de gezondheidszorg is in de eerste jaren de aandacht vooral gericht geweest op de ontwikkeling van kwaliteitscriteria en kwaliteitssystemen op landelijk niveau. De aandacht voor regionaal kwaliteitsbeleid is van recente datum. De regionale kwaliteitsconferenties zijn in de meeste regios een eerste stap geweest om het regionale, door drie partijen gedragen kwaliteitsbeleid op de agenda te zetten. De conferenties, en het casuïstisch onderzoek dat in dat kader is verricht, geven inzicht in de dynamiek tussen de drie partijen die bij de Leidschendamafspraken betrokken zijn.

Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden resultaten van het casuïstisch onderzoek in de 22 regios gepresenteerd aan de hand van de themas die in de Leidschendamafspraken van 1995 centraal stonden. Ook wordt inzicht geboden in de dynamiek tussen de partijen die bij de voorbereiding van de conferenties betrokken waren en verschillen tussen de diverse regios. Het eerste deel eindigt met een vooruitblik op de periode na 2000.
In het tweede deel zijn alle geïnventariseerde kwaliteitsprojecten opgenomen. Deze projecten zijn gepresenteerd op de kwaliteitsconferenties. De projecten laten een breed spectrum zien van de inspirerende wijze waarop men in de diverse regios vormgeeft aan kwaliteitszorg.