Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Evalueren en vooruitkijken: Bouwstenen voor Leidschendam 2000

Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Marjan de Gruijter
Dr. Dick Oudenampsen

2000

ISBN 90-5830-037-4
8 pag. € 5,-

Samenvatting van de landelijke evaluatieronde met zorgaanbieders, patiënten-/consumentenorganisaties, zorgverzekeraars, overheden en inspectie

Om tot een samenhangend kwaliteitsbeleid in de zorgsector te komen vonden er tussen 1990 en 2000 de zogeheten Leidschendamconferenties plaats. De organisatie lag in handen van landelijke organisaties van zorgaanbieders, financiers, patiënten/consumentenorganisaties, de overheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Afgesproken werd dat tijdens een derde Leidschendamconferentie in het jaar 2000 de effecten van 10 jaar kwaliteitsbeleid aan bod zouden komen. Voorop stond de implementatie van het regionale kwaliteitsbeleid.
Deze brochure beschrijft de bevindingen van de ronde ‘Evalueren en vooruitkijken’ die de Stuurgroep Kwaliteitsbeleid Zorgsector organiseerde. Geïnventariseerd is waar na 2000 de accenten in het kwaliteitsbeleid moeten komen te liggen.