Diversiteit

Vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Petra Kruiswijk

Volledige tekst (pdf)

1999

ISBN 90-5830-017-x
86 pag. € 9,50

Over de vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen is niet zo veel bekend. Onduidelijk is wat zij doen in hun vrije tijd, maar ook welke wensen zij hebben. Dag gegeven vormde de aanleiding voor Scouting Nederland om het Verwey-Jonker Instituut opdracht te geven voor een onderzoek, dat financieel mogelijk werd door de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Jeugdbeleid.
Het onderzoeksrapport geeft een beeld van de vrijetijdsbesteding van bijna 300 jonge vluchtelingen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Op het eerste gezicht lijken er weinig verschillen te zijn tussen de vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen en andere jeugdigen. Dit geldt met name voor de ongeorganiseerde activiteiten die zij zowel thuis als buiten doen. Wordt gekeken naar de activiteiten in ongeorganiseerd verband dan blijken zij in vergelijking met Nederlandse jeugdigen minder vaak lid te zijn van een (sport)vereniging. De grootste belemmeringen om lid te zijn van een vereniging liggen vooral in de beperktere financiën en het feit dat zij veel extra tijd kwijt zijn aan het maken van hun huiswerk, het volgen van lessen in de eigen taal en andere activiteiten die georganiseerd worden vanuit de zelforganisaties van vluchtelingen.

Het activerende karakter heeft er al tijdens het onderzoek toe geleid dat verschillende 'partijen' elkaar zijn tegengekomen. Zo hebben vluchtelingenjongeren en jongeren van plaatselijke Scoutingsgroepen jonge vluchtelingen geïnterviewd. Daarnaast zijn verschillende partijen die een rol kunnen spelen bij de vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen bijeen gebracht om op basis van de bevindingen een aanzet te geven voor het ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij hun behoeften.