Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Landelijke Implementatie kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patientenperspectief

Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Dick Oudenampsen

1996

ISBN 90-71973-52-2
33 pag. € 7,-

Eindverslag

Eind 1995 is het project Landelijke Implementatie kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief afgerond. In opdracht van de Nederlandse Patinten/Consumenten Federatie (NP/CF) zijn in zeven regio's,in Delft/Westland/Oostland, Zuidoost Brabant, Stedendriehoek, Flevoland, Zeeland, Limburg en Twente, de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief beoordeeld. Het project is uitgevoerd door een ondersteuner van de NP/CF en een onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut.
In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de ervaringen die met het kwaliteitssysteem in de verschillende regio's zijn opgedaan. Nagegaan wordt of de toepassingspraktijk tot concrete verbeteringsinitiatieven hebben geleid.