Diversiteit

De structurele inbedding van de migrantenhulpverlening in de Riagg Amsterdam Zuid-Oost


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Rally Rijkschroeff
Petra Kruiswijk

1995

ISBN 90-70983-85-0
122 pag. € 9,50  

Het ministerie van VWS is voornemens om in overleg met de GGZ-instellingen in de drie grote gemeenten een aantal projecten te starten om uiteindelijk te komen tot een optimale GGZ-hulpverlening aan allochtonen. Alvorens een projectopzet in te leveren, wenste de Riagg Amsterdam Zuid-Oost een sterkte-zwakte analyse met betrekking tot de plannen en een analyse van mogelijke lacunes in de hulpverlening aan allochtonen. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een projectenplan, waarvoor een draagvlak gevonden is zowel binnen de Riagg als bij de betrokken allochtonengroeperingen in Amsterdam Zuid-Oost (SSA, Forsa Amsterdam en SIKAMAN). Inzet van het pro-jectenplan is de structurele inbedding van de migrantenhulpverlening in de Riagg Amsterdam Zuid-Oost, waarbij tevens een uniek voorbeeldproject gecreëerd wordt vanwege de nauwe betrokkenheid van de allochtonengroeperingen waardoor de aanwezige expertise bij de allochtonengemeenschap als motor kan fungeren voor vernieuwing en continuïteit.