Diversiteit

Speerpunten van lokale actie

Bestellen: MOVISIE
I: www.movisie.nl

Drs. Jan Foolen, e.a.

1994

ISBN 90 5050 241 5
109 pag.

Een proeve van zelfevaluatie

Speerpunten van lokale actie is een resultaat van de zelfevaluatie in project EG-actieprogramma (1990-1994), de Nederlandse modelactie in het kader van Armoede 3. Deze zelfevaluatie had verschillende doelen: het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het uitvoerend werk; het bijsturen van plannen en activiteiten van onderaf; en het in beeld brengen van resultaten van het project in termen van processen (het 'ver-producten van processen'). Dit alles vereiste de bereidheid van de uitvoerders van het project om hun eigen filisofie, houding en werkwijze ter discussie te stellen. Twee onderzoeksbureau's hielpen hen hierbij: het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht en Van 't Erva Consult te Eindhoven.