Diversiteit

Een wereld gaat open

Deze publicatie is helaas uitverkocht

A. van der Veen, C.W. Gelauff-Hanzon

1994

ISBN 90-74410-06-5
146 pag. € 17,-

Projecten voor allochtone ouders en leerlingen ter oriëntatie op onderwijs en beroep

PEWA brochure 3

Ouders spelen een belangrijke rol in de schoolloopbaan van hun kinderen en dienen daarom goed geïnformeerd te worden over het onderwijs. Voor allochtone ouders is het veelal moeilijker dan voor autochtone om goed ingevoerd te raken in het Nederlandse onderwijs. Het verdient ook extra aandacht om allochtone jongeren te begeleiden bij keuzes in hun schoolloopbaan, op weg naar een beroep. De PEWA heeft projecten geïnventariseerd die gericht zijn op het vergroten van de kennis van en oriëntatie op leren, school en beroep bij allochtone ouders en leerlingen. Het gaat om buitenschoolse projecten, waarbij buitenschools slaat op initiatiefnemers: instellingen buiten de school die vaak in samenwerking met scholen dergelijke projecten opzetten.
In de brochure wordt een overzicht gegeven van projecten op het genoemde terrein met veel inhoudelijke en praktische informatie over de afzonderlijke projecten. Het doel hiervan is de bekendheid van de projecten te vergroten en de communicatie erover te vergemakkelijken.