Veel te winnen!

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-08

Veel te winnen!

www.eindhoven.nl

Cyrille Fijnaut, voorzitter
Hans Boutellier, lid
Joop van Riessen, lid
Mariëlle van den Bos, ambtelijk secretaris

Volledige tekst (pdf)

2008

123 pag.

Naar persbericht Eindhoven

Visitatiecommissie Veiligheid Eindhoven

In juni 2008 kreeg een Visitatiecommissie opdracht het Eindhovense veiligheidsbeleid onder de loep te nemen. Directe aanleiding voor de opdracht was de terugkerende koppositie van Eindhoven in de AD-Misdaadmonitor van mei 2008. Deze commissie, bestaande uit prof. dr. C. Fijnaut, prof. dr. H. Boutellier en oud-hoofdcommissaris van politie de heer J. van Riessen, deed onderzoek naar de criminaliteitsproblemen en het bijbehorende veiligheidsbeleid van de stad.Â

In het rapport `Veel te winnen!’ stelt de commissie vast dat Eindhoven een probleem heeft in de sfeer van de sociale onveiligheid. In de tweede plaats concludeert de commissie dat de gezagsdriehoek in Eindhoven (burgemeester, hoofdofficier van justitie, politiechef) niet goed functioneert. De commssie doet diverse aanbevelingen om het veiligheidsbeleid te verbeteren, waaronder de vorming van een gezagsvolle driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef en het zo aanpassen van de gemeentelijke ambtelijke organisatie dat beleidsontwikkeling en uitvoering elk een eigenstandige positie verkrijgen of behouden.

http://www.eindhoven.nl/artikelen/College-wil-snel-aan-de-slag-met-de-aanbevelingen.htm

Onderzoekers

Thema's