Strategische kennis voor de wijk

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10

Strategische kennis voor de wijk

Trudi Nederland
Katja van Vliet

Volledige tekst (pdf)

2010

Libertas Leiden

Instrument Wijkanalyse opbouwwerk (pilotversie)

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelt in samenwerking met het opbouwwerk van Libertas Leiden een instrument voor het maken van wijkanalyses. Het instrument Wijkanalyse is onderdeel van het project Professionalisering Welzijnswerk. Het Verwey-Jonker Instituut voert dit project uit in het programma Beter in Meedoen van het ministerie van VWS. Het instrument heeft als doel de inhoud van vernieuwend welzijnbeleid mee te bepalen door de kennis van opbouwwerkers over de ervaringen van wijkbewoners te gebruiken. Opbouwwerkers weten immers veel over de leefsituatie van bewoners. In deze publicatie is de ontwikkeling en de toepassing van het instrument Wijkanalyse opbouwwerk beschreven.

Dit is een instrument in ontwikkeling. Als u dit instrument wilt gaan gebruiken of als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Monique Stavenuiter van het Verwey-Jonker Instituut: mstavenuiter@verwey-jonker.nl

Zie ook www.wmotogo.nl
 

http://www.libertasleiden.nl, mailto:mstavenuiter@verwey-jonker.nl, http://wmotogo.nl/

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: