Signaleren, corrigeren en activeren

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13

Signaleren, corrigeren en activeren

Erik van Marissing

Volledige tekst

Samenvatting

2013

ISBN 978-90-5830-552-7
76 pag. 9,50

Evaluatie aanpak jongerenoverlast gemeente Rheden

Om de overlast van jeugd op straat tegen te gaan begon de gemeente Rheden in 2009 met de pilot Pak(je)Kans. Eerst in Dieren en later in de gehele gemeente. De kern van de aanpak is het signaleren van problemen, corrigeren van normoverschrijdend gedrag en activeren van jongeren. Onder regie van de gemeente formuleren politie, jongerenwerk en hulpverlening samen een aanpak om de overlast terug te dringen. Sinds 2011 zijn ook twee straatcoaches actief. Zij spreken de jeugd aan op hun gedrag en verdiepen zich in wat hen bezighoudt. De aanpak Pak(je)Kans lijkt vruchten af te werpen: uit gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers blijkt dat zij minder overlast ervaren. Niettemin houdt de overlast door rondhangende jeugd op een aantal plekken nog steeds aan. In dit rapport evalueren we de aanpak in 2012 en kijken we in het bijzonder naar de inzet van de straatcoaches.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing

Thema's