Personeelstekorten in het ‘zwaardere segment’ van de Jeugdhulp in Amsterdam, Oplossingen voor en uit het werkveld

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 24-05-18

Personeelstekorten in het ‘zwaardere segment’ van de Jeugdhulp in Amsterdam

Rob Gilsing
Femke Stoutjesdijk

Download volledige rapport

Download samenvatting

2018

ISBN 978-90-5830-887-0

36 pag.

Oplossingen voor en uit het werkveld

Naar aanleiding van signalen van personeelstekorten bij jeugdinstellingen in met name het ‘zwaardere segment’ van de jeugdhulp heeft de gemeente Amsterdam opdracht gegeven aan het Verwey-Jonker Instituut om de aard en omvang van de personeelstekorten in kaart te brengen bij 9 geselecteer-de jeugdinstellingen in Amsterdam.

De volgende aspecten worden in de rapportage belicht. In de eerste plaats onderzochten we de omvang van het probleem in de instellingen en voor welke functies. Er is stil gestaan bij de invloed van organisatorische en personele veranderingen als gevolg van de transitie. Hieruit is af te leiden dat personeelstekorten en personeelsverloop niet enkel een specifiek Amsterdams probleem is maar breder speelt in de sector. Met name het vinden van ervaren en generalistisch opgeleid personeel lijkt een groot probleem te zijn. Dit geldt ook voor functies die in het werkveld tegen meervoudige problematiek aanlopen in de ambulante zorg.

Verdiepende interviews hebben licht geworpen op het vinden van nieuw personeel en binden van personeel het huidige personeel binnen de jeugdinstellingen. Lopende acties bij de jeugdinstellingen zijn in kaart gebracht en tot slot doen we op basis van de bevindingen een aantal aanbevelingen en wijzen we naar oplossingsrichtingen.

Onderzoekers

 • Rob Gilsing
 • Femke Stoutjesdijk

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

  Meer over dit thema