Nieuwe Wet inburgering 2022

Zo gaat het werken!
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 30-04-21
Morgen, 1 mei, is het de dag van de arbeid. Het hebben van een baan is belangrijk, maar helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Zeker voor statushouders niet. Voor gemeenten is het een hele uitdaging om hen naar werk te begeleiden.

In voorbereiding op de nieuwe wet inburgering die in 2022 ingaat, heeft KIS belangrijke tips en informatie uit vijf jaar lang onderzoek naar arbeidstoeleiding van statushouders verzameld. Zo kunnen we de nieuwe wet inburgering echt laten werken!

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: