Leven in gedwongen isolement

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12

Leven in gedwongen isolement

Lisanne Drost
Marjolein Goderie
Meta Flikweert
Suzanne Tan

Volledige tekst (pdf)

Persbericht

2012

ISBN 978-90-5830-512-1
100 pag. 9,50

Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam

‘Ik keek stiekem door het raam en zag moeders met hun kinderen spelen. Ik wilde dat ook. Maar ik mocht niet naar buiten; niet voor boodschappen, niet om de kinderen naar school te brengen, niet naar de dokter. Ik was gevangen in mijn eigen huis. Mijn leven had geen zin meer…’

Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar het tot nog toe onderbelichte fenomeen verborgen vrouwen: vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Zij worden thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt contact hebben met de samenleving. Als er contact is met anderen, gebeurt dit vaak onder begeleiding en controle. Verborgen vrouwen zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor de hulpverlening en politie, en ze weten ook zelf de weg daarheen niet of pas na lange tijd te vinden.

Aan de hand van indringende gesprekken met zes voormalig verborgen vrouwen en vijftig vraaggesprekken met sleutelfiguren schetst het rapport een beeld van de kenmerken en hulpbehoeften van vrouwen in gedwongen isolement. Daarnaast wordt stil gestaan bij de buitenwereld. Wordt dit fenomeen herkend, wat zijn signalen en welke (bestaande) interventies bieden mogelijkheden om deze vrouwen te helpen?
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

over-ons/pers2/2012/leven_in_gedwongen_isolement

Onderzoekers

  • Lisanne Drost

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: