Het screenen van risico’s in vrouwenopvang en Steunpunten Huiselijk Geweld

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In 2005 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Federatie Opvang een eerste risicotaxatie-instrument gemaakt voor de vrouwenopvang. De korte vragenlijst stelt medewerkers van de vrouwenopvang in staat om op objectieve en systematische wijze de veiligheidssituatie van cliënten die zich bij de opvang melden in te schatten. De screening leidt tot een veiligheidscode (groen, oranje of rood). Elke code gaat samen met veiligheidsmaatregelen. Zo wordt onder andere duidelijk of een cliënt ter plaatse kan worden opgenomen, of dat zij naar een geheime, gesloten opvang moet.

In 2007 is de Risicoscreening Vrouwenopvang geëvalueerd en verbeterd. Het instrument is daarna geïmplementeerd bij alle bij de Federatie Opvang aangesloten instellingen. Sindsdien wordt er landelijk mee gewerkt. De Risicoscreening Vrouwenopvang is in 2012 geactualiseerd.

Risicoscreening Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s)

Ook bleken de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) behoefte te hebben aan een vergelijkbaar instrument. In 2011 is de Risicoscreening SHGs ontwikkeld, in 2012 is begonnen met de implementatie. Bovendien is voor de SHGs en opvanginstellingen die nauw samenwerken of onder een dak zitten, een geïntegreerde Risicoscreening SHG/Opvang ontwikkeld. Elk instrument is voorzien van een uitgebreide handleiding die ingaat op de achtergronden van screenen en een instructie per vraag.

Producten

De volgende producten zijn nu beschikbaar:

 • Risicoscreening voor de Vrouwenopvang 2012
 • Handleiding bij de Risicoscreening voor de Vrouwenopvang 2012
 • Risicoscreening voor Steunpunten Huiselijk Geweld 2012
 • Handleiding bij de Risicoscreening voor SHG’s 2012
 • Geïntegreerde Risicoscreening SHG/VO 2012
 • Handleiding bij de Geïntegreerde Risicoscreening 2012

Ook is de publicatie ‘Partnergeweld. Achtergronden en Risicofactoren‘ verschenen ter deskundigheidsbevordering voor de sector. Partnergeweld geeft inzicht in risicofactoren en achtergronden bij partnergeweld.

Trainings- of implementatieaanbod op maat

Meer weten over de instrumenten? Of wilt u een trainings- of implementatieaanbod op maat? Neemt contact op met Katinka Lünnemann.

Instrumenten opvragen? Neem contact op met Federatie Opvang, via secretariaat@opvang.nl

Onderzoekers

 • Suzanne Tan
 • Rianne Verwijs

Met medewerking van

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: