Handleiding voor begeleiders van AMA-Grassroots’ panels

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-02

Handleiding voor begeleiders van AMA-Grassroots’ panels

Drs. Marjan de Gruijter
Drs. Marieke Wentink
Drs. Sandra ter Woerds
Dr. Miranda Jansen

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-106-0
42 pag.

Naar het persbericht

In dit rapport wordt verslag gedaan van het pilotproject Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-Grassroots’ panels. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) en het Ministerie van VWS. In het project staan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) als bijzonder categorie van jonge vluchtelingen centraal. Doel van het project is het verbeteren van de situatie van de AMA’s die in de opvang verblijven.
Van het project zijn drie publicaties verschenen.

In dit onderdeel is de handleiding beschreven voor begeleiders van AMA-grassroots’ panels. Het programma van de panelbijeenkomsten en de thema’s die in de verschillende bijeenkomsten besproken zullen worden, komen aan de orde.
In de instructie voor de begeleiders van de groepen worden algemene tips gegeven aan de begeleider, gevold door een overzicht van wat een begeleider allemaal kan tegenkomen tijdens het werken met grassroos’ panels en hoe daarmee omgegaan kan worden.
Vervolgens wordt per bijeenkomst een instructie gegeven over het programma.

Zie ook: Methodiek voor ama-grassroots’ panels
Zie ook: Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale ama-grassroots’ panels

actueel/persberichten/2003/ama_grassroots__panels, jeugd/publicaties/jongerenwerk/methodiek_voor_ama_grassroots__panels, jeugd/publicaties/jongerenwerk/het_opzetten_van_een_landelijke_infrastructuur_van_decentrale_ama_grassroots__panels

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema