Evaluatie van de straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10

Evaluatie van de straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo

Erik van Marissing

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-396-7
80 pag. € 7,00

Inventarisatie van gepercipieerde effecten voor de periode 2009-2010

De gemeente Venlo heeft sinds 2009 twee straatcoaches in dienst. Zij worden aangestuurd door de jeugdregisseur, die is ondergebracht in het Veiligheidshuis Noord-Limburg. Samen zetten zij zich in om de overlast van jongeren terug te dringen. De aanpak die zij hiertoe ontwikkeld hebben, kenmerkt zich door een combinatie van hard (verbaliseren) en zacht (toeleiden en ondersteunen) en door een nauwe samenwerking met onder andere de politie en het jongerenwerk. De straatcoaches zijn voor de duur van twee jaar bij wijze van pilot aangesteld.

In dit rapport gaan we aan de hand van de ervaringen van directbetrokkenen in op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn. Op basis van die onderzoeksbevindingen en een eigen observatie formuleren we een aantal aanbevelingen. Aan de orde komen onder andere de huidige werkwijze, de positie van de straatcoaches ten opzichte van de samenwerkingspartners, de meetbaarheid van de resultaten en de toekomstige lokale en landelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de dagelijkse werkzaamheden van de straatcoaches en de jeugdregisseur.

 

Onderzoekers

 • Erik van Marissing

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: