Bewonersgroepen versterkt

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04

Bewonersgroepen versterkt


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Astrid Huygen
Dr. Freek de Meere
Drs. Marieke Wentink
Drs. ing. Norbert Broenink

Samenvatting (pdf)
Volledige tekst (pdf)

2004

ISBN 90-5830-146-X
118 pag. €Â 12,00

Naar het persbericht

Een verkenning van de ondersteuningsmogelijkheden voor bewonersgroepen rond gezondheid en milieu

Deze verkennende inventarisatie richt zich op het functioneren van bewonersgroepen die zich sterk maken voor een milieugerelateerd gezondheidsbelang.
Het Verwey-Jonker Instituut heeft de verkenning uitgevoerd in opdracht van het Actieprogramma gezondheid en milieu van het ministerie van VROM en VWS. Het programma beoogt burgers op lokaal niveau een grotere invloed te geven bij concrete problemen rond gezondheid en milieu.

De bewonersgroepen noemen vier terreinen waarop zij moeilijkheden ondervinden:

  • informatieverstrekking
  • financiën
  • de omgang met overheden
  • ondersteuning

De bewonersgroepen vinden het allereerst moeilijk om goede informatie te verkrijgen.
Bovendien zegt ongeveer tweederde van de bewonersgroepen met extra financiële middelen meer voorlichting te kunnen geven, onderzoek te laten uitvoeren en (juridisch) advies in te willen huren.
Ten derde komen de bewonersgroepen in de omgang met verschillende overheden nogal wat obstakels tegen. De overheid zou zich vooral laten leiden door economische belangen.
Tot slot is er veel behoefte aan ondersteuning bij juridische kennis, bij technische kennis en hulp bij de interpretatie van informatie.

actueel/persberichten/2004/behoeften_bewonersgroepen_gezondheid_en_milieu_verkend

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: