Ouderen

Vrijwillige inzet bij dementie: diversiteit en randvoorwaarden

OmschrijvingDe samenleving vraagt om meer aandacht voor mensen met dementie en om oog voor de behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers, die voor hen zorgen. Er zijn maar een klein aantal cases bekend die werken met vrijwilligers bij mensen met dementie thuis. In dit onderzoek willen we de lacune in kennis rond de vrijwillige ondersteuning aan mensen met dementie opvullen. We ondervragen de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in de aard, omvang en diversiteit van het vrijwilligerswerk voor mensen met dementie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de inzet van deze vrijwilligers kwalitatief verbeterd wordt, zodat zij meer plezier in hun werk hebben en meer rendement kunnen behalen. Inzet van vrijwilligers bij de zorg aan mensen met dementie kan positieve gevolgen hebben, maar ook de knelpunten worden belicht. Via casestudies brengen we de ervaringen, succesfactoren en moeilijkheden in beeld. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor de diversiteit van de vrijwillige inzet, de diversiteit aan mensen met dementie en hun mantelzorgers (o.a. etnische achtergrond) en de afstemming tussen formele en informele zorg. Het onderzoek valt onder het ZonMw programma Memorabel. Het project start in april 2016 en loopt tot 2018. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Deltaplan Dementie.
Opdrachtgever Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.
Gereed in 2018
Meer weten? Neem contact op met Marian van der Klein.

Contactpersoon

Dr. Marian van der Klein