Diversiteit

Leefstijlinterventie voor vitale oudere migranten

OmschrijvingHet Verwey-Jonker Instituut ontwikkelt een laagdrempelige leefstijlinterventie voor ouderen met een migratieachtergrond. De interventie is onderdeel van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO en wordt in samenwerking met Harten voor Sport ontwikkeld. De focus ligt op ouderen meer laten bewegen, met het doel om gezond en veerkrachtig te blijven zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Het project richt zich op zelfstandig wonende ouderen vanaf 55 jaar die met name een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of Chinese achtergrond hebben en die inactief zijn of de Nederlandse Norm Gezond Bewegen niet halen.

Het project is in november 2017 van start gegaan in de Utrechtse wijk Overvecht en duurt ongeveer twintig weken.
OpdrachtgeverFNO
Gereed in 2018
Meer weten? Neem contact op met Saskia te Velde .

Contactpersoon

Saskia te Velde