Participatie

Kunst op Recept

OmschrijvingKunst op Recept in Nieuwegein is een programma dat middels kunstzinnige interventies een gezonde leefstijl wil bevorderen om zo de gezondheid en het welbevinden van wijkbewoners te verhogen en eventueel onnodig zorggebruik te verlagen. Het programma is opgezet vanuit de visie dat een actieve deelname aan kunstzinnige projecten, het zelf beoefenen en bekijken van kunst en het bekijken en erop reflecteren, een bijdrage kan leveren aan het verhogen van het algemene welbevinden. Daarnaast zou het een positief effect kunnen hebben op het voorkomen en herstellen van klachten van psychosociale aard. De initiatiefnemers, gezondheidscentrum De Roerdomp, Stadstheater en kunstencentrum DE KOM en LKCA, willen zowel het proces van samenwerking monitoren als de effecten op deelnemersniveau laten onderzoeken. De monitoring van het proces en het type interventies wordt uitgevoerd door het LKCA. Het Verwey-Jonker Instituut brengt in kaart wat de impact is van de kunstzinnige interventies die tijdens Kunst op Recept Nieuwegein worden ontwikkeld. Het gaat dan in eerste instantie om de impact op het verhogen van de positieve gezondheid van de deelnemers, maar daarnaast zijn mogelijk ook andere effecten te onderkennen.
Opdrachtgever Stadstheater en kunstencentrum DE KOM
Gereed in 2018
Meer weten? Neem contact op met Freek de Meere .

Contactpersoon

Freek de Meere