Diversiteit

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

OmschrijvingDe Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is een samenwerkingsverband van onderzoek, praktijk, ouders/jeugd en beleid. KeTJA ondersteunt van 2015 tot 2019 via kennisactiviteiten en onderzoek het werk van de Ouder- en Kindteams (OKT’s) en andere professionals en vrijwilligers daaromheen die samen zorgen voor de ondersteuning van opvoeders en kinderen in Amsterdam. KeTJA biedt een portaal waar professionals, ouders en jeugdigen, vrijwilligers en beleidsadviseurs vragen kunnen stellen rond verbetering van de werking van het jeugdstelsel. Bijv. over samenwerking of het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. De vragen worden beantwoord door het bundelen en toepasbaar maken van bestaande kennis en via praktijkonderzoek. Ook wordt binnen KeTJA gewerkt aan ondersteuning van de OKT’s door articulatie van centrale principes van het werk, resulterend in een werkwijzer. En aan toetsing van en advisering over het lerend systeem rond de teams. Het Verwey-Jonker Instituut is penvoerder van dit programma en leidt de activiteiten rond het portaal. Samenwerkingspartners uit onderzoek zijn de Hogeschool Inholland, de HvA en onderzoekspartners uit het NEJA, het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (oa. Vu, UvA).
FinancierZonMw en gemeente Amsterdam
Gereed in 2019
Meer weten? Neem contact op met Marjolijn Distelbrink.