Ondermijning en criminaliteit

Internationaal onderzoek naar jeugdcriminaliteit (ISRD3)

OmschrijvingHet Verwey-Jonker Instituut werkt mee aan een groot internationaal onderzoek naar jeugdcriminaliteit, de ‘International Self-Report Delinquency studie (ISRD3)’. In dit onderzoek worden de verschillen, overeenkomsten en ontwikkelingen met betrekking tot jeugdcriminaliteit in 35 landen geobserveerd en met elkaar vergeleken. Per land worden minstens 1800 jongeren in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs bevraagd over criminaliteit en slachtofferschap. De nadruk ligt vooral op Europese landen, maar ook niet-Europese landen worden meegenomen in het onderzoek.

Kijk op de website van ISRD3 voor meer informatie.
Gereed in 2019
Meer weten? Neem contact op met Majone Steketee.