Seksueel en huiselijk geweld

Implementatie VoorZorg-Verder, programma voor ondersteuning kwetsbare moeders en kinderen

OmschrijvingVoorZorg is een programma voor (jonge) vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, weinig of geen opleiding hebben genoten, en die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren. Zij krijgen ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is. Dit gebeurt door middel van frequente huisbezoeken van gespecialiseerde jeugdverpleegkundigen. Het programma is bewezen effectief: de leefstijl van moeders verbetert, er is sprake van een vermindering van huiselijk geweld tussen partners en er zijn minder meldingen van kindermishandeling.

VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek, in de lijn van en voortbordurend op VoorZorg. Deze methodiek wordt ingezet bij gezinnen die via Voorzorg ondersteuning hebben gekregen. Het wordt uitgevoerd vanaf dat een kind twee jaar is, totdat het begint aan groep drie van het basisonderwijs. Het Verwey-Jonker Instituut volgt de ontwikkeling van VoorZorg-Verder door middel van een procesonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de implementatie van de methodiek zo goed mogelijk te laten verlopen. We voeren drie peilingen uit, waarbij we ontwikkelaars van VoorZorg-Verder, VoorZorgverpleegkundigen en personen in de doelgroep interviewen. Onderzoekspartners zijn het VUmc, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en Careyn Breda.
Opdrachtgever Fonds NutsOhra
Gereed in 2019
Meer weten? Neem contact op met Anna Jansma.

Contactpersoon

MSc. Anna Jansma