Seksueel en huiselijk geweld

Implementatie VoorZorg-Verder, programma voor ondersteuning kwetsbare moeders en kinderen

OmschrijvingHet programma Nurse Family Partnership is bewezen effectief om zorgwekkende leefsituaties minder zorgwekkend te maken en om kindermishandeling te voorkomen. Dit programma is in Nederland geïmplementeerd en onderzocht onder de naam VoorZorg. Zeer kansarme en risicovolle gezinnen die op het punt staan hun eerste kind te krijgen, behoren tot de doelgroep. Ook in Nederland bleek de aanpak effectief: de leefstijl van moeders verbetert, daarnaast is er sprake van een vermindering van huiselijk geweld tussen partners en zijn er minder meldingen van kindermishandeling. VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek die aansluit op VoorZorg nadat de kinderen twee jaar zijn geworden. Binnen deze interventie worden kwetsbare moeders tijdens hun zwangerschap en tot twee jaar naar de bevalling begeleid door een gespecialiseerde verpleegkundige. De verpleegkundige komt regelmatig bij moeder en kind over de vloer om ondersteuning bij de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en de huiselijke situatie te bieden. Nederland is het eerste land ter wereld dat een vervolg op het VoorZorg-programma gaat ontwikkelen en onderzoeken. Het Verwey-Jonker Instituut verricht binnen dit kader het procesonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor worden er drie peilingen gedaan, waarbij de evaluaties worden verricht bij de ontwikkelaars/projectteamleden, deelnemende VoorZorgverpleegkundigen en bij de doelgroep zelf door afname van digitale enquêtes en (groeps)interviews.
Opdrachtgever Fonds NutsOhra
Gereed in 2019
Meer weten? Neem contact op met Anna Jansma.

Contactpersoon

MSc. Anna Jansma