Jeugd

Geweld jegens minderjarigen in kinder- en jeugdpsychiatrie: 1945 tot heden

OmschrijvingHet Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie van 1945 tot heden. Deze sectorstudie maakt deel uit van een groter onderzoek naar geweld in de verschillende sectoren van de Jeugdzorg, dat plaatsvindt in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg. In de studie naar de sector kinder- en jeugdpsychiatrie combineert het Verwey-Jonker instituut verschillende onderzoeksmethoden. We maken een analyse van klachten uit eerder verschenen zwartboeken en inspectierapporten. We doen archiefonderzoek bij vier instellingen. Daarnaast maken we door middel van vragenlijsten en diepgaande interviews inzichtelijk wat de ervaringen van (ex)-patiƫnten zijn. Zo brengen we in beeld wat er gebeurd is in de kinder- en jeugdpsychiatrie, hoe dit heeft kunnen gebeuren, en hoe het geweld ervaren is.
OpdrachtgeverCommissie Geweld in Jeugdzorg
Gereed in 2018
Meer weten? Neem contact op met Marian van der Klein.

Contactpersoon

Dr. Marian van der Klein