Sport

Effectevaluatie buurtsportverenigingen

OmschrijvingHet Verwey-Jonker Instituut heeft tussen 2010 en 2012 onderzoek gedaan naar de eerste zeven buurtsportverenigingen. Deze buurtsportverenigingen waren een experiment van Sportservice Noord-Holland waarbinnen sportieve activiteiten worden aangeboden. De buurtsportverenigingen bieden buurtbewoners die – om diverse redenen – geen lid zijn van een reguliere sportvereniging de mogelijkheid om toch te sporten in hun directe omgeving. Het Verwey-Jonker Instituut ondersteunt twee nieuwe buurtsportverenigingen die in 2015 zijn gestart in Amersfoort en Zwolle met de evaluatie. Daarbij wordt, samen met professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de verenigingen, een inschatting gemaakt van de effecten voor de deelnemers, voor de betrokken organisaties en voor de buurt.
Opdrachtgever Sportservice Noord-Holland
Gereed in 2018
Meer weten? Neem contact op met Freek de Meere.

Contactpersoon

Dr. Freek de Meere